Nasi specjaliści

Przychodnie przyjazne rodzinie

Lekarze

Alergologia:

Tomasz Urbankowski

Warszawa, ul. Andersa 37

Halina Chełchowska

Warszawa, ul. Andersa 37

Danuta Marciniak-Mikołajczuk

Warszawa, ul. Andersa 37

Witold Bartosiewicz

Warszawa, ul. Opaczewska 19

Endokrynologia:

Gastroenterologia:

Kardiologia:

Neurologia:

Onkologia:

Gruźlica i choroby płuc: