Nasi specjaliści

Przychodnie przyjazne rodzinie

Lekarze

Alergologia:

Tomasz Urbankowski

Warszawa, ul. Andersa 37

Halina Chełchowska

Warszawa, ul. Andersa 37

Danuta Marciniak-Mikołajczuk

Warszawa, ul. Andersa 37

Endokrynologia:

Łukasz Olendrzyński

Warszawa, ul. Obozowa 63/65

Gastroenterologia:

Kardiologia:

Dermatologia:

Bożena Rejman-Majewska

Warszawa, ul. Andersa 37

Neurologia:

Onkologia:

Gruźlica i choroby płuc:

Reumatologia:

Ginekologia:

Szanowni Pacjenci !

W związku z zagrożeniem epidemicznym, w trosce o zdrowie Pacjentów zalecamy:

POZOSTANIE W DOMACH

Podstawowe zasady organizacji świadczeń

PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA

Prosimy o korzystanie z możliwości TELEPORAD, osobista wizyta w poradni tylko w razie bezwzględnej konieczności, po uprzednim ustalaniu terminu wizyty z Lekarzem. Recepty zamawiamy telefonicznie. Kod recepty rejestracja przekazuje Państwu telefonicznie. Prosimy dzwonić na nr telefonów wybranej przychodni.

AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA

Porady specjalistyczne mogą być udzielane poprzez TELEPORADĘ w zależności od decyzji lekarzy i specyfiki jednostki chorobowej. Planowane wizyty u lekarzy specjalistów, które ze względu na epidemiczny stan zagrożenia nie mogą się odbyć, będą ponownie planowane po ustabilizowaniu obecnej sytuacji. Informacje dotyczące innych zakresów świadczeń w wybranej przychodni można uzyskać telefonicznie.