Informacje i druki


Przychodnie przyjazne rodzinie

Informacje i druki

Zarząd spółki Starówka sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 500 § 1 w zw. z art. 500 § 21 kodeksu spółek handlowych ogłasza, że uchwałą Zarządu Starówka sp. z o.o. nr 8/2024 z dnia 8 maja 2024 r. przyjęto plan połączenia spółki Starówka sp. z o.o. ze spółką PZU Zdrowie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (spółka przejmującą) w trybie art. 492 § 1 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, poprzez przeniesienie całego majątku spółki Starówka sp. z o.o. (spółka przejmowana) na spółkę przejmującą (łączenie się przez przejęcie) i udostępnia przedmiotowy plan połączenia do publicznej wiadomości.
Uzgodniony z PZU Zdrowie S.A. plan połączenia znajduje się tutaj.